Blog

Pensioen afgekocht: kijk naar de Wvps, niet naar stamrechtvergoedingen

Het gebeurt niet vaak, maar soms trouwen mensen voor de tweede keer en komen zij wederom tot de conclusie dat zij willen scheiden. Wat betekent dit voor het pensioen dat is opgebouwd in de periode tussen de huwelijken en ineens is afgekocht?

Kinderen kosten geld. Ook als ze 18 jaar zijn.

Tot welk moment in het leven van een kind hebben ouders een plicht om kosten voor dat kind te voldoen? En wat zijn de mogelijkheden om voor een jongmeerderjarige alimentatie te verzoeken in een echtscheidingsprocedure?

Geen huwelijkse voorwaarden meer nodig na 1 januari 2018?

Met ingang van 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht door intreding van de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Wat zijn de gevolgen als men volgend jaar trouwt?

Wat kost een echtscheiding?

Dit is een veel gestelde vraag aan de advocaat. Er komt bij een echtscheiding veel kijken. Wat spreken we af voor de kinderen? Wie blijft in het huis wonen? Hoe moet het allemaal financieel? Zaken die geregeld moeten worden terwijl er tegelijkertijd veel emoties spelen, boosheid, verdriet en angst. Een goede begeleiding in dit proces door een advocaat is belangrijk. Maar wat kost dat?

Internationale verhuizing en zorgregeling. Ook mogelijk wanneer de communicatie tussen ouders slecht is.

Een maand geleden werd ik verrast met een telefoontje van een oud cliënte die inmiddels niet meer in Nederland woont. Zij had vervangende toestemming van het hof Den Haag gekregen om met haar twee jonge kinderen naar Israël te verhuizen ondanks de zeer slechte communicatie met haar ex-partner. Zij belde vanuit Nederland. Ik was blij verrast van haar te horen. Ze bleek in Nederland te zijn in het kader van de omgangsregeling. Ze kwam de beschikking van het hof na met betrekking tot de internationale zorgregeling.

Vergaande rechterlijke maatregelen bij weigering omgang

Een hereniging van vader en zoon. Zou het er ooit van komen? Vader hoopte daarop maar had nooit kunnen geloven dat het echt zover zou komen. Hij had zijn zoon lange tijd niet gezien en miste hem zeer. Vader en moeder waren in 2012 met ruzie uit elkaar gegaan. Een ouderschapsplan werd gemaakt en bekrachtigd door de rechtbank maar moeder hield zich er van begin af aan niet aan. In het begin zag vader zijn zoon van toen 4 jaar oud regelmatig, maar alleen als moeder het toestond. Het was duidelijk dat moeder vader als persoon niet mocht en ook niet nodig had. Zij zag het belang er niet van in dat haar zoon een vader nodig had en zijn vader ook wilde zien. Vader had geen keuze dan om een procedure te starten.

APK voor huwelijkse voorwaarden

Steeds meer mensen trouwen begrijpelijkerwijs onder huwelijkse voorwaarden. Na sluiting van het huwelijk worden de huwelijkse voorwaarden opgeborgen en het komt maar weinig voor dat daar nog een blik op wordt geslagen. Pas als het fout loopt in de relatie en er een echtscheiding komt, lijken de huwelijkse voorwaarden weer tot leven te komen. De meeste mensen weten dan echter niet meer wat er in die huwelijkse voorwaarden staat en wat dat voor hen betekent. Dat leidt vaak tot juridisch gesteggel.

Huwelijkse voorwaarden blijven “koud”

In 2015 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden bepaald dat partijen, die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, deze huwelijkse voorwaarden op verzoek van één van de (ex-)echtgenoten niet opzij kunnen zetten, ook niet als zij samen een onderneming hebben gedreven.

U of uw ex wil met uw kind naar het buitenland verhuizen - wat nu?

In deze tijd van globalisering komen verhuizingen, ook naar het buitenland, veel voor. Kinderen moeten wennen aan de nieuwe leefsituatie, nieuwe school, soms een nieuwe taal en nieuwe vrienden maken. Niets aan de hand. Kinderen uit een stabiel gezin kunnen veel hebben. Ouders hebben het gewild en gepland en alhoewel verhuizen ingrijpend is, gaat het meestal goed en is het nog leuk ook.

Het doolhof van de kinderalimentatie (update)

De financiële regelingen van de overheid voor mensen met kinderen zijn per 1 januari 2015 drastisch gewijzigd. Eén van die wijzigingen ziet op het kindgebonden budget, een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de (hoogte van de) kinderalimentatie.