Karina Rongen

  • recht op het doel af
  • aanpakker en juridisch sterk
  • opgenomen op de lijst van specialisten in internationale kinderontvoeringszaken (Centrum IKO)

Karina heeft de bachelor rechtsgeleerdheid voltooid aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie was ze werkzaam bij FNV Bondgenoten, waar zij juridisch advies heeft verstrekt op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. In 2012 rondde Karina haar master af aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen burgerlijk recht en strafrecht. Ze schreef haar masterscriptie over internationale kinderontvoering in privaatrechtelijk en strafrechtelijk perspectief. Daarna is ze als jurist werkzaam geweest bij het Centrum Internationale Kinderontvoering. Karina heeft expertise op het gebied van het familierecht in brede zin en het internationaal privaatrecht. Sinds oktober 2014 als advocaat werkzaam bij Wybenga Advocaten. Zij is actief in de straf- en familiepraktijk. Karina behandelt zelfstandig strafzaken en werkt samen met Lotje van den Puttelaar in complexe zaken. Dit zijn zowel commune zaken als zaken betreffende het ondernemingsstrafrecht.