Lotje van den Puttelaar

  • partner
  • bruggenbouwer
  • kennis van het recht en van de mens

Lotje van den PuttelaarHeeft haar studie Nederlands recht gevolgd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanaf 1975 is zij advocaat. Zij is gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht, gezondheidsrecht, strafrecht en is ook mediator. Naast haar advocatuurlijke werkzaamheden is zij werkzaam geweest als universitair docent forensische psychiatrie en gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Was voorzitter van de Raad voor de Kinderbescherming, lid van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Gravenhage. Van 2004 tot 2010 is zij bestuurslid geweest van de Nederlandse Orde van Advocaten, vanaf 2007 als waarnemend deken. Is plaatsvervangend voorzitter van de regionale toetsingscommissie euthanasie Noord-Brabant en Limburg. Treedt regelmatig op als docent bij OSR.

Lotje van den Puttelaar is een groot voorstander van het oplossen van conflicten door middel van mediation ook buiten het familierecht. Vroegtijdige interventie bij conflicten met mediation voorkomt escalatie, juridisering en eindeloze procedures.