Scheiden, hoe werkt dat?

Iedere echtscheidingsprocedure verloopt anders. Waar moet u allemaal rekening mee houden als u gaat scheiden?

We zetten de hoofdlijnen voor u op een rij.

 

Wat is scheiden?

Men spreekt eigenlijk van een echtscheiding als mensen getrouwd (echtgenoten) zijn en uit elkaar willen. Als mensen niet getrouwd zijn, maar bijvoorbeeld geregistreerd partners of samenlevers zijn (met of zonder samenlevingscontract), ziet de procedure van uit elkaar gaan er iets anders uit.

In het geval dat samenlevers uit elkaar gaan, moeten alsnog vaak dezelfde soort afspraken worden gemaakt als bij een echtscheiding (over de kinderen, het huis, alimentatie, etc.). Lees meer over samenlevers...

In het geval van beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft daartoe bijvoorbeeld geen verzoekschrift bij de rechtbank te worden ingediend als u geen jonge kinderen heeft (onder 18 jaar). Lees meer over geregistreerd partnerschap...

Bij een echtscheiding kan het zo zijn dat u wél wilt scheiden, maar uw partner niet, of juist andersom. Dat maakt een verschil, als het gaat om de kosten die u kwijt bent aan een advocaat, maar ook voor wat betreft de procedure. De procedure van een echtscheiding kan op verschillende manieren worden doorlopen:

  • U kunt samen scheiden, dan doet u samen het echtscheidingsverzoek;
  • U kunt samen met een mediator om de tafel gaan, een mediation-traject, of;
  • U kunt alleen een scheiding aanvragen, op tegenspraak (één van u doet het echtscheidingsverzoek).

 

Wat zijn belangrijke thema’s bij een scheiding?

Kinderen
Wanneer u samen kinderen heeft en uw relatie ten einde is, is het van groot belang dat goede en duidelijke afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van de zorgtaken door u als ouders en wie welke kosten van de kinderen op zich neemt. Deze afspraken worden dan vastgelegd in een ouderschapsplan. Lees meer over scheiden met kinderen...

Alimentatie
Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

De kinderalimentatie wordt berekend op basis van de behoefte aan alimentatie van het kind tegenover de draagkracht van de ouders (hoeveel kunt u als ouders missen en wat is redelijk?). Lees meer over kinderalimentatie...

Als een van u niet genoeg inkomen / vermogen heeft om rond te komen, moet worden bekeken of de ander een bedrag aan partneralimentatie moet betalen. De partneralimentatie wordt berekend op basis van de behoefte van de ene partner tegenover de draagkracht van de andere partner. Lees meer over partneralimentatie…

Bezittingen en schulden
Als u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, dan moeten de bezittingen en schulden worden verdeeld. Als u onder huwelijksvoorwaarden bent getrouwd, dan moeten deze voorwaarden worden afgewikkeld in de scheiding. Zijn er erfenissen of schenkingen tijdens uw huwelijk ontvangen? Dan is het belangrijk om te bekijken of die moeten worden verdeeld. Lees meer over verdeling van bezittingen en schulden...

Pensioen
Daarnaast is het belangrijk dat u uw pensioenvoorzieningen goed regelt. Zo kan uw pensioen worden verdeeld (pensioenverevening) of kan ieder het eigen pensioen houden. Er zijn meerdere mogelijkheden om het pensioen na scheiding te regelen. Lees meer over pensioen…

Een eigen bedrijf
Als u ondernemer bent, of uw partner is ondernemer, dan speelt het eigen bedrijf ook een rol bij de scheiding. Loopt de onderneming financiële risico’s door de scheiding? Moet u de waarde van de onderneming, of de aandelen daarin, delen met uw partner en wat gebeurt er met uw pensioen? Dit soort vragen moeten worden beantwoord als u gaat scheiden en er is sprake van een eigen bedrijf van één van u of van u beiden. Lees meer over ondernemers in scheiding…

 

Klik hier voor onze pakketten

Wij bieden u hulp bij uw scheiding voor een duidelijke en vaste prijs.