Alleen scheiden

Wanneer alleen u of uw partner wil scheiden, of u verschilt teveel van mening om samen te scheiden, ziet de echtscheidingsprocedure er anders uit dan bij een gemeenschappelijk verzoek. In veel gevallen nemen u en uw partner ieder een advocaat in de arm, die dan met elkaar gaan onderhandelen over onderwerpen waar u het niet over eens bent. Het doel is ook daarbij om alsnog een echtscheidingsconvenant op te stellen, waarin afspraken komen te staan waar u het allebei mee eens bent. Dit lukt helaas niet altijd, simpelweg omdat u en uw partner anders over bepaalde onderwerpen denken.

Uiteindelijk zal één van u dan het daadwerkelijke verzoek indienen bij de rechtbank, om de echtscheiding aan te vragen. Dit heet dan een “eenzijdig verzoek tot echtscheiding”. Degene die het verzoek indient, de verzoeker, staat dan tegenover de andere partner, de verweerder. De verweerder krijgt vervolgens van de rechter de gelegenheid om zijn/haar visie op de onderwerpen van de echtscheiding te geven. Daarna wordt vaak een zitting ingepland, waarbij de echtscheiding mondeling wordt behandeld bij de rechtbank. Hierbij zijn beide partners met hun advocaat aanwezig. Als de rechter daarna genoeg informatie heeft om een goed oordeel te vellen over de gevolgen van de echtscheiding, zal een uitspraak volgen.

U kunt van deze echtscheidingsprocedure verwachten dat het meer tijd (en kosten) in beslag neemt voordat de echtscheiding officieel is geregeld. Dit hangt allemaal af van de hoeveelheid onderwerpen waarover u het wel en niet eens bent met elkaar.