Bezittingen en schulden

Gemeenschap van goederen

Als u en uw partner geen huwelijksvoorwaarden hebben opgesteld, gelden de regels van de wettelijke “gemeenschap van goederen”. Alle goederen en schulden van u en uw partner vallen in deze gemeenschap. De hoofdregel is dat u beiden recht hebt op de helft van de gemeenschap. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld als u een schenking of een erfenis hebt ontvangen met een zogenaamde "uitsluitingsclausule".

Huwelijksvoorwaarden

Als u samen met uw partner door een notaris huwelijksvoorwaarden voor of tijdens het huwelijk hebt laten opmaken, dan wordt afgeweken van de wettelijke gemeenschap. In de praktijk komen de volgende varianten van huwelijksvoorwaarden voor:

  • uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, ook wel "koude uitsluiting" genoemd;
  • uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met een “verrekenbeding”. Dit verrekenbeding houdt in dat u en uw partner samen jaarlijks tijdens uw huwelijk (een zogenaamd “Amsterdams verrekenbeding”) of na afloop van uw huwelijk (een “finaal verrekenbeding) bepaalde delen van uw inkomen of vermogen moet verrekenen;
  • een beperkte gemeenschap, zoals een gemeenschap van inboedel of een gemeenschap van woonhuis.

Het komt vaak voor dat tijdens het huwelijk niet wordt verrekend. Bij een echtscheiding moet daarom goed worden uitgezocht hoe uw vermogen is opgebouwd, wat wel en niet is verrekend en wat wel en niet verrekend had móeten worden.

Schenking of erfenis tijdens relatie

Tijdens uw relatie zijn er wellicht erfenissen of schenkingen ontvangen, welke eventueel ook al zijn besteed voor gezamenlijke doelen (een koophuis bijvoorbeeld). Erfenissen en schenkingen moeten in sommige gevallen worden gedeeld bij een scheiding, terwijl in andere gevallen de erfenis buiten de gemeenschap wordt gehouden. Weet u wel waar u recht op heeft, en wat uw partner voor rechten heeft?

De verdeling van de erfenis kan soms ingewikkeld zijn. Wij adviseren u hier hulp bij in te schakelen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.