Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is in veel opzichten gelijk aan een huwelijk. Het geregistreerd partnerschap eindigt:

  • door ontbinding via een verzoekschrift bij de rechtbank;
  • bij omzetting in een huwelijk;
  • in onderling overleg, doordat de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring inschrijft bij de gemeente, die is ondertekend door beide partners en een of meer advocaten of notarissen.

Als het geregistreerd partnerschap in onderling overleg wordt beëindigd of ontbonden op verzoek van een van de partijen, bestaat mogelijk een verplichting tot betaling van partneralimentatie. Dit is het geval als de ene partner onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien en als de andere partner genoeg draagkracht heeft om daarin een bijdrage te leveren.