Mediation-traject

Er is een middenweg tussen het samen scheiden en alleen scheiden: mediation.

Bij mediation gaan u en uw partner samen om de tafel zitten met een mediator, die u zal helpen om het eens te worden over de gevolgen van de echtscheiding. De mediator houdt als neutrale partij de belangen van u beiden in het oog. Dit zorgt voor een evenwichtige en objectieve factor tijdens de gesprekken. De mediator zal u helpen bij de beantwoording van juridische vraagstukken, maar ook op emotioneel vlak ondersteuning bieden. Zo wordt ernaar gestreefd om voor beide partijen de beste uitkomst te vinden. Als de geslaagde mediation ertoe leidt dat u het eens bent over de gevolgen van de echtscheiding, kan alsnog een gemeenschappelijk verzoekschrift worden opgesteld. Het indienen van een verzoekschrift om tot een definitieve scheiding te komen, is alleen nodig als u bent getrouwd of als u geregistreerd partners bent met minderjarige kinderen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat een mediation-traject niet leidt tot unanieme afspraken. In dat geval kan ervoor worden gekozen alsnog de bijstand van een andere advocaat te vragen. Ieder dient dan wel een eigen advocaat in te schakelen.

Onze mediators zijn lid van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en/of de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators).