Partneralimentatie

Wanneer heeft u recht op partneralimentatie? En wanneer bent u verplicht partneralimentatie te betalen?

Het recht op partneralimentatie heeft u als u onvoldoende financiële middelen heeft om rond te komen en uw partner voldoende draagkracht heeft om u tegemoet te komen. Andersom heeft u de verplichting om partneralimentatie te betalen als u daarvoor genoeg verdient (u heeft voldoende draagkracht). Het gaat dus om behoefte van de alimentatie ontvanger (alimentatiegerechtigde) tegenover draagkracht van de alimentatie betaler (alimentatieplichtige). De behoefte aan partneralimentatie wordt afgeleid uit de financiële situatie tijdens de relatie (dus in het verleden), terwijl de draagkracht om partneralimentatie te betalen wordt afgeleid uit de huidige financiële situatie. De berekening van partneralimentatie wordt gedaan aan de hand van de zogenaamde Alimentatienormen.

Behoefte berekenen

Het vaststellen van de behoefte aan alimentatie is maatwerk. Een vuistregel is dat 60% van het netto gezinsinkomen tijdens de relatie (te verminderen met de kosten van de kinderen) de behoefte is van de degene die aanspraak maakt op partneralimentatie.

Draagkracht berekenen

De draagkracht van de alimentatieplichtige wordt afgeleid uit de financiële middelen waarover die beschikt, of wat van diegene mag worden verwacht (gezien opleidingsniveau, kansen op de arbeidsmarkt, mogelijkheid tot uitbreiding van werktijden, etc.). Van dat bedrag worden nog de kosten van eigen levensonderhoud afgetrokken en eventuele andere kosten die voor rekening van de alimentatieplichtige komen. Wat dan overblijft, vormt de draagkrachtruimte. Een vuistregel is dat 60% van de draagkrachtruimte beschikbaar is voor het betalen van partneralimentatie.

Hoeveel jaar duurt de partneralimentatie?

De duur dat u partneralimentatie ontvangt of moet betalen is afhankelijk van de duur van het huwelijk en of er kinderen uit het huwelijk zijn geboren. Bij een echtscheiding die op of na 1 juli 1994 is gesloten, gelden momenteel de volgende termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • voor de duur van het huwelijk als het huwelijk korter was dan 5 jaar zonder kinderen.

Na het verstrijken van de termijn stopt de betalingsverplichting vanzelf. Voor scheidingen van vóór 1 juli 1994 gelden overigens geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt dan na een afgesproken termijn of een termijn die is vastgesteld door de rechter.

Einde alimentatieverplichting

Als u partneralimentatie betaalt, hoeft dat niet meer als hij/zij gaat samenwonen, trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of als uw ex-partner overlijdt. De alimentatie kan ook eindigen als de alimentatieplichtige geen draagkracht meer heeft, of de alimentatiegerechtigde geen behoefte meer heeft. In dat geval kunt u samen overleggen over het wijzigen van de alimentatieplicht, of door de rechter de alimentatie laten wijzigen. In sommige gevallen kan de alimentatie niet worden gewijzigd, omdat tijdens de scheiding is afgesproken dat de alimentatie niet kan worden gewijzigd. In dat geval kan de alimentatieverplichting alleen in zeer bijzondere omstandigheden toch worden aangepast.