Pensioen

Wat gebeurt er met uw pensioen als u gaat scheiden? Heeft u recht op een deel van het pensioen van uw partner? Is er pensioen opgebouwd in een eigen bedrijf, waarmee nog rekening moet worden gehouden? In sommige gevallen heeft u of uw partner recht op een deel van het opgebouwde pensioen van de ander, terwijl het pensioen in andere gevallen gescheiden zal blijven.

Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot de scheiding moet veelal worden verevend volgens de ’Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ (Wvps). Deze wet geldt voor echtscheidingen na 1 mei 1995. Het kan natuurlijk zo zijn dat u in het verleden huwelijksvoorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) heeft opgesteld, die verevening volgens de Wvps uitsluiten. Het ouderdomspensioen hoeft dan niet te worden verevend.
Een directeur-grootaandeelhouder bijvoorbeeld, die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd, moet volgens de Wvps ook het opgebouwde ouderdomspensioen verevenen met de partner.

Wij zijn op de hoogte van de meest recente regelgeving en de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Wij ontvangen graag uw vragen, zodat wij dit voor u kunnen uitzoeken.