Samenlevers

Onder samenlevers worden alle “niet-formele” relatievormen verstaan, in tegenstelling tot de formele relatievormen: huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als uw relatie als samenlever eindigt, hoeft u niet naar de rechter als u het over alle gevolgen van het uit elkaar gaan eens bent (voor de kinderen, de verdeling van de bezittingen, de afwikkeling van de schulden, etc.). Ook is in het geval van samenleving geen partneralimentatie verschuldigd.

Er kan wel partneralimentatie verschuldigd zijn als dit is afgesproken in het samenlevingscontract. In een samenlevingscontract staan ook afspraken over de manier van beëindiging daarvan en de gevolgen van de beëindiging.