Pakketvoorwaarden

De voorwaarden voor de pakketten met vaste prijzen van Echtscheiding op maat zijn als volgt:

 • De pakketprijs is compleet, dus inclusief BTW.
 • Na de eerste bespreking (niet zijnde in het kader van pakket ‘Kennismakingsgesprek’) moet een waarborgsom worden betaald ter hoogte van 25% van de prijs van het pakket. De waarborgsom zal worden verrekend met de einddeclaratie.
 • Bij de pakketten “Samen scheiden” en “Mediation” zijn de griffierechten in de prijs inbegrepen. Op www.rechtspraak.nl zijn de tarieven voor de griffierechten te raadplegen.
 • Voor zover extra handelingen nodig zijn naar het oordeel van (een van) onze advocaten, zullen deze worden verricht voor het uurtarief van de betreffende medewerker(s). Dat zal vooraf met u worden besproken. Ons uurtarief varieert tussen € 115 en € 255 per uur, exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW. Het uurtarief verschilt per medewerker, afhankelijk van werkervaring, opleiding en expertise.
 • Bij vroegtijdige beëindiging van de werkzaamheden verricht vanuit een pakket, zal worden afgerekend op basis van uurtarief van de behandelend medewerker.
 • Vragen en antwoorden tussentijds zullen per e-mail worden afgehandeld.
 • Partijen zijn zich ervan bewust dat, bij afwijkingen van de gangbare normen over de gevolgen van echtscheiding / pensioenen / alimentatie, zij door de behandelend advocaat zullen worden gewezen op de rechten en plichten die deze tot gevolg hebben.
 • De algemene voorwaarden van Wybenga Advocaten zijn van toepassing op onze dienstverlening.
   

 

Aanvullende voorwaarden pakket “Samen scheiden”

Een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek is mogelijk, als u voldoet aan de voorwaarden dat u het samen volledig eens bent over de echtscheiding en de gevolgen van de echtscheiding, zoals onder andere:

 • de verdeling van de gemeenschap van goederen / afwikkeling huwelijksvoorwaarden;
 • de hoogte van een eventuele alimentatie, en;
 • of er pensioenverevening zal plaatsvinden.

Als bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek blijkt dat onderhandelingen moeten worden gedaan over één of meer onderwerpen, is het mogelijk dat doorverwijzing naar mediation moet plaatsvinden, of dat beide partijen worden doorverwezen naar een eigen advocaat. Dit gebeurt naar het oordeel van (een van) onze advocaten. Als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken moeten worden, moet ook een ouderschapsplan worden opgesteld. Daarvoor kan het betreffende pakket worden aangeboden.
 

Aanvullende voorwaarden pakket “Ouderschapsplan”

In ieder geval is bij het opstellen van het ouderschapsplan vereist dat de ouders het eens zijn (of worden) over de inhoud daarvan.

 

Aanvullende voorwaarden pakket “Mediation”

Als tijdens de mediation mocht blijken dat de mediation tussentijds moet worden beëindigd, zal de mediator u doorverwijzen naar een andere advocaat.